• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.
Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler

Sürücü Kursu Kaydı İçin Gereken Evraklar

  • T.C. Kimlik Fotokopisi
  • Farklı Sınıf Sürücü Belgesi Alacakların Mevcut Sürücü Belgelerinin Fotokopisi
  • Diploma veya Diploma yerine geçen belge (Öğrenim Belgesi)
  • Son Altı Ay İçerisinde Çekilmiş 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Sürücü Olur Sağlık Raporu
  • Sabıka Kaydının Olmadığına Dair Yazılı Beyan (E-devlet'ten alabilirsiniz)
  • İkametgah belgesi
     

Yabancı uyruklu kursiyerlerimiz için ayrıca oturum izin belgesi de gerekmektedir.

Müracaatınız sırasında evraklarınızın fotokopisi çekilerek size teslim edilecektir.