• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

İlkyardım Testi

1 : Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?


2 : Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?


3 : Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?


4 : Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?


5 : Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?


6 : Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?


7 : İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?


8 : Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?


9 : Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?


10 : Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?


11 : Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?


12 : Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


13 : • Sıkıntı veya nefes darlığı • Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?


14 : Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?


15 : Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?