• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

İlkyardım Testi

1 : • Konuşamıyor. • Nefes alamıyor. • Rengi morarıyor. • Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?


2 : Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


3 : Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?


4 : Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?


5 : Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?


6 : Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?


7 : Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?


8 : Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?


9 : İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?


10 : Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?


11 : Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?


12 : Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?


13 : Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?


14 : Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?


15 : Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?