• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

İlkyardım Testi

1 : Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?


2 : Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?


3 : Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?


4 : Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?


5 : Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?


6 : Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?


7 : Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?


8 : • Konuşamıyor. • Nefes alamıyor. • Rengi morarıyor. • Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?


9 : Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?


10 : Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?


11 : Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?


12 : Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?


13 : Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?


14 : İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?


15 : Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?