• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

İlkyardım Testi

1 : Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?


2 : Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?


3 : Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?


4 : Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?


5 : Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?


6 : Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?


7 : Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


8 : Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?


9 : Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?


10 : Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?


11 : Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?


12 : Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?


13 : Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?


14 : Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?


15 : Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?