• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

Trafik Testi

1 : Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?


2 : Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?


3 : Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?


4 : Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?


5 : Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


6 : Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?


7 : Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?


8 : Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?


9 : Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?


10 : Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?


11 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


12 : Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?


13 : Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?


14 : Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?


15 : Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?