• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

Trafik Testi

1 : Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?


2 : Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?


3 : Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?


4 : Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?


5 : Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?


6 : Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?


7 : Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?


8 : Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?


9 : Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?


10 : Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?


11 : Aşağıdakilerden hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır?


12 : Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?


13 : Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?


14 : Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? I- Aracının yük ve teknik özelliğine II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna


15 : Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?