• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

Trafik Testi

1 : Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?


2 : Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?


3 : Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?


4 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


5 : Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?


6 : Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?


7 : Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


8 : Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


9 : Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?


10 : Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?


11 : Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?


12 : Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?


13 : Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?


14 : Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?


15 : Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?