• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

İlkyardım Testi

1 : Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?


2 : Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?


3 : Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?


4 : Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir?


5 : Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?


6 : Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?


7 : Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?


8 : Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?


9 : Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?


10 : • Konuşamıyor. • Nefes alamıyor. • Rengi morarıyor. • Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?


11 : Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?


12 : Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?


13 : Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?


14 : Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?


15 : Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?