• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

İlkyardım Testi

1 : Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


2 : İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?


3 : Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?


4 : Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?


5 : Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?


6 : Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?


7 : Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?


8 : Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?


9 : Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?


10 : Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?


11 : Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


12 : Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?


13 : Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?


14 : Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?


15 : Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?